ให้เช่าเครื่องเสียง, เช่าเครื่องเสียง, เครื่องเสียงงานปาร์ตี้