ให้เช่าเครื่องเสียง, เช่าเครื่องเสียง, เครื่องเสียงงานคอนเสิร์ต