› ความละเอียด 2,000 ansi LED P4,P6,P10
› ความละเอียด 2,500 ansi LCD TV 32- 84 นิ้ว
› ความละเอียด 3,000 ansi
› ความละเอียด 3,500 ansi
› ความละเอียด 4,500 ansi
› ความละเอียด 6,000 ansi
› จอ ฉายหน้า ขนาด 100 นิ้ว
› จอ ฉายหน้า ขนาด 150 นิ้ว
› จอ ฉายหน้า ขนาด 200 นิ้ว
› จอ ฉายหน้า ขนาด 300 นิ้ว
› จอ ฉายหลัง ขนาด 150 นิ้ว
› จอ ฉายหลัง ขนาด 200 นิ้ว